Ons onderwijs

Onze schoolcultuur is gericht op een open communicatie. Dat betekent dat het klimaat zo veilig en vertrouwd is dat iedereen zich durft te uiten. Het betekent ook dat we de beleefdheid en de discipline hebben om anderen te laten uitspreken en goed naar hen te luisteren. En dat betekent weer dat we het vermogen aanleren om met geduld en respect voor andere meningen of uitingsvormen met elkaar om te gaan.

Vreedzame School

We maken hiervoor gebruik van “de Vreedzame School”. Deze methode beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Ze krijgen zeggenschap in de school en er worden discussies gevoerd over allerlei maatschappelijke en sociale aspecten. Daarbij liggen duidelijke accenten op het schriftelijk taalgebruik (werkstukken, opstellen, verslagen, gedichten) en mondeling taalgebruik, zoals kringgesprek, spreekbeurten, boekenkring en een presentatie geven.

Taal

De kern van ons onderwijs ligt in taalontwikkeling. Wij geloven dat een goede kennis van taal de belangrijkste voorwaarde is voor verdere ontwikkeling. Daarom besteden wij veel tijd en aandacht aan taalontwikkeling waarbij de individuele mogelijkheden van onze kinderen centraal staan. De kinderen leren presenteren, debatteren en verwerven kennis over jeugdliteratuur. Door de kwaliteit van ons taalonderwijs verlaten leerlingen onze school met veel kennis van de Nederlandse én de Engelse taal. En gaan zij met vertrouwen naar het vervolgonderwijs! 

Het wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker om een goede basis te hebben van de Engelse taal. Wij zetten met de Mattheusschool heel sterk in op taal en daar hoort voor ons Engels bij.

Op de Mattheusschool krijgen de kinderen Engelse les vanaf groep 1/2. Alle kinderen krijgen bij ons een uur in de week Engels met de digitale methode Groove me. Dit is een methode die kinderen op een speelse manier de basis van Engels meegeeft. In de onderbouw groepen begint dit met het aanleren van woorden en liedjes en in de bovenbouw wordt deze kennis steeds verder uitgebreid.

Als de kinderen van de Mattheusschool naar de middelbare school gaan hebben ze een voorsprong op andere kinderen en dat helpt hen in hun verdere loopbaan.

Talent

Naast taal besteden we op de Mattheusschool veel aandacht aan talentontwikkeling. Ieder kind heeft talent en wij bieden ieder kind de kans om dat talent te ontwikkelen. Onze leerlingen maken kennis met sport, kunst en cultuur, natuur, techniek en ICT. Hierbij krijgen zij alle gelegenheid om hun eigen interesses en talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. 

Toekomst

Het onderwijs op de Mattheusschool is modern en vernieuwend. Wij bieden tabletonderwijs met tablets van Snappet, waarmee ieder kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Kinderen leren zo omgaan met moderne middelen en maken spelenderwijs kennis met internet. Daarnaast leren de kinderen ook zogenaamde 21th century skills. Dit zijn vaardigheden die hen goed voorbereiden op de toekomst, zoals plannen, samenwerken en kritisch denken. 

Identiteit

We zijn een school met een katholieke identiteit. Dit uit zich bij ons in de volgende uitgangspunten.

  • Wij hebben op de Mattheusschool respect voor elkaar.
  • We hebben kennis van verschillende levensbeschouwelijke identiteiten. Hierdoor kunnen wij vanuit een basiskennis onze eigen identiteit onderzoeken.
  • Het onderzoeken van de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen doen wij onder andere d.m.v. de lessen van de vreedzame school.