Partners

De Mattheusschool werkt samen met verschillende partners:

Muziekroute: Ontwikkelen van 21stcentury skills door middel van muziek.

Peutercentrum Mattheus: Onderwijs aan 2,5 tot 4 jarigen gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling.

Politiekids: Leerlingen onderdeel laten zijn van een democratische samenleving.

Bibliotheek: Samenwerking gericht op het bevorderen van de leesontwikkeling van leerlingen.

GGD: Samen werken aan gezond gedrag van leerlingen en hun ouders.

Ludens: buitenschoolse opvang.

Brede school overvecht: Samenwerking tussen de overvechtse basisscholen.

Povo: Organisatie die de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs regelt.