Partners

De Mattheusschool werkt samen met verschillende partners:

Muziekroute: Ontwikkelen van 21stcentury skills door middel van muziek.

Kind & Co Matheus: Kindercentra Miden Nederland. Spelenderwijs Samen.

Politiekids: Leerlingen onderdeel laten zijn van een democratische samenleving.

Bibliotheek: Samenwerking gericht op het bevorderen van de leesontwikkeling van leerlingen.

GGD: Samen werken aan gezond gedrag van leerlingen en hun ouders.

Ludens: buitenschoolse opvang.

Brede school overvecht: Samenwerking tussen de overvechtse basisscholen.

Povo: Organisatie die de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs regelt.

BSC. Op het brede school college krijgen gemotiveerde kinderen uit groep 4 en 5 de kans om hun woordenschat uit te breiden, te werken aan het begrijpen van teksten en de wereld om hen heen en hun leesplezier te vergroten.

https://www.janvanrijnkinderfysiotherapie.nl/ Voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken voor hun motorische ontwikkeling is op elke donderdag een fysiotherapeut bij ons op school.

https://www.taaldoetmeer.nl/ We hebben een samenwerking met de organisatie taal doet meer. Ze bieden allerlei activiteiten voor ouder en kinderen op het gebied van taal. Een bekend voorbeeld hiervan is de voorleesexpres.

https://www.buurtteamsutrecht.nl/overvecht/ Voor mensen die een steuntje in de rug kunnen hebben met betrekking tot opvoeding, financien etc. kunt u altijd terecht bij het buurtteam.

https://swvutrechtpo.nl/ Het samenwerkingsverband helpt alle scholen in Utrecht met de ondersteuning van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.