Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn voor de Mattheusschool de belangrijkste partner om mee samen te werken. Gezamenlijk met de ouders willen we het beste bereiken voor onze leerlingen. We besteden dan ook veel aandacht aan het contact tussen de ouders en de school. Dat doen we onder andere met de volgende activiteiten:

  • Kennismakingsgesprek aan de start van het schooljaar waarin u uw kind mag voorstellen aan de leerkracht;
  • 2x per jaar een rapportgesprek;
  • 2x per jaar een tussentijdse evaluatie;
  • Wekelijks ouderinloop op woensdagochtend waarbij diverse thema's besproken worden over onderwijs en opvoeding.
  • Ouderraad.