Vrije dagen en studiedagen

Het overzicht van de vrije dagen en studiedagen is te downloaden via onderstaand bestand: