Aanmelden

Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen kunnen hun zoon of dochter via de directeur of het digitale aanmeldsysteem aanmelden. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarbij de visie van de school uitgelegd wordt en u een rondleiding door de school krijgt.
Als uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag het 5 dagdelen komen wennen. Hiervoor neemt de leerkracht van uw zoon of dochter contact met u op. We hanteren bij ons op school een maximale groepsgrootte van 25 kinderen in de bovenbouw.

Aannameprocedure:

  • U kunt uw kind aanmelden vanaf de dag dat het kind 3 jaar is. Bij aanmelding moeten ouders aangeven bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.
  • Hierna volgt de toelatingsbeslissing. Deze heeft betrekking op de vraag of het kind toelaatbaar is of niet. Dit moet binnen 6 weken na de dag van aanmelding. Dit kan eenmaal, indien schriftelijk gemeld aan de ouders, met 4 weken worden verlengd.
  • Als de toelatingsbeslissing positief is, kan een leerlingen worden ingeschreven op de school. Ongeveer zes weken voordat uw kind vier wordt volgt er een kennismakingsgesprek om te kijken in welke groep we uw zoon of dochter het beste kunnen plaatsen.

Aanmelden voor groep 2 of hoger.

Komt u zoon of dochter van een andere school, dan zullen wij na het kennismakingsgesprek contact opnemen met de vorige school. Dan wordt er gevraagd naar de onderwijs- en zorgbehoeften van uw kind. Op basis van deze informatie wordt besloten of uw zoon of dochter wordt ingeschreven. 

Als u uw kind wilt aanmelden dan kunt u dit hier doen: aanmelden.

 

Ik zoek een basisschool