Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij voorkeur en in eerste instantie gaat u als betrokkenen hierover met elkaar in gesprek. De praktijk wijst gelukkig uit dat in de meeste gevallen door een gesprek tot een oplossing gekomen wordt. Het kan echter voorkomen dat dit niet lukt en dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

In onze schoolgids vindt u informatie over hoe wij daarmee omgaan. Ook vindt u hier de naam en contactgegevens van onze interne contactpersoon. Heeft u behoefte aan meer informatie dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling en/of het klachtenschema van de KSU.

Voor klachten over discriminatie, radicalisering, seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonisch bereikbaar via telefoon 0900-1113111.


De interne contactpersonen op de Mattheusschool zijn:

Janneke Degen en Bart van Langen
email: janneke.degen@ksu.nl en bart.van.langen@ksu.nl
tel: 030-2882611177

Externe vertrouwenspersoon:

CED groep:
Mw. Angela Groen-Vendrig (1e)
Mw. Rosalia Anstadt
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Tel: 010 - 407 15 99
email: a.groen@cedgroep.nl
Algemeen: evp@cedgroep.nl

Onafhankelijke Klachtencommissie:

Adres: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070 3925508

Landelijke vertrouwensinspecteur:

Tel: 0900 1113111