Ons onderwijs

Leren voor een mooie toekomst

Een mooie, succesvolle toekomst voor ieder kind, dat is waar het onderwijs van de Mattheusschool op is gericht. 
Om kinderen een stevige basis te geven voor een mooie toekomst werken wij met 3 pijlers, die we ‘de 3 T’s’ noemen: 

I.              Taal 

Het fundament van ons onderwijs ligt bij taalontwikkeling. Wij geloven dat een goede kennis van taal de belangrijkste voorwaarde is voor de verdere ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom besteden wij veel tijd en aandacht aan taal- lees-, en schrijfonderwijs. Door de kwaliteit van ons taalonderwijs verlaten leerlingen onze school met veel kennis van de Nederlandse èn de Engelse taal. Bovendien vinden wij het van belang dat het team in ontwikkeling blijft; het schoolt zich in het geven van didactisch goed begrijpend en technisch leesonderwijs, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. 

II.             Talent 

Naast taal besteden we op de Mattheusschool veel aandacht aan talentontwikkeling. Ieder kind heeft talent en wij bieden ieder kind de kans om dat talent te ontwikkelen. Onze leerlingen maken kennis met sport, kunst en cultuur, natuur, techniek en ICT. Hierbij krijgen zij alle gelegenheid om hun eigen interesses en talenten te ontdekken.    

III.           Toekomst 

Het onderwijs op de Mattheusschool is modern en vernieuwend. Wij werken in werkboeken èn wij bieden onderwijs met tablets van Snappet en Chromebooks. Hierdoor kan ieder kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen. Kinderen leren zo ook omgaan met moderne middelen en maken spelenderwijs kennis met het internet, maar leren ook over veilig online zijn. 

 

Vreedzame School 

We maken hiervoor gebruik van “de Vreedzame School”. Deze methode beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.  

Met zeker twintig verschillende nationaliteiten op de Mattheusschool, is aandacht voor ons een belangrijke waarde. Wij creëren in onze school een sfeer waarin we open met elkaar kunnen communiceren en waar ruimte en aandacht is voor elk individu. 
We hebben kennis van verschillende levensbeschouwelijke identiteiten en hebben aandacht voor vieringen van andere geloven. Het onderzoeken van de verschillen en overeenkomsten tussen mensen, culturen en religies doen wij o.a. door middel van de Vreedzame Schoollessen en het bezoeken van verschillende gebedshuizen tijdens de daarvoor bestemde themaweek.  

 

 

Ik zoek een basisschool