Partners

De Mattheusschool werkt samen met verschillende partners:

Muziekroute: Ontwikkelen van 21stcentury skills door middel van muziek.

Kind & Co Ludens: Voorschool en buitenschoolse opvang.

Politiekids: Leerlingen onderdeel laten zijn van een democratische samenleving in samenwerking met politie Overvecht.

Kapot Sterk: Een lesprogramma in samenwerking met de politie waarin thema’s als veerkracht, verleidingen en positiviteit centraal staan. Kijk het filmpje.

Bibliotheek: Samenwerking gericht op het bevorderen van de leesontwikkeling van leerlingen.

GGD/wijkverpleegkundige: Samen werken aan gezond gedrag van leerlingen en hun ouders..

Brede school overvecht: Samenwerking tussen de overvechtse basisscholen. filmpje!

Povo: Organisatie die de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs regelt.

Jan van Rijn Fysiotherapie: Voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken voor hun motorische ontwikkeling is op elke donderdag een fysiotherapeut bij ons op school.

Logopedie Direct: Onder en na schooltijd wordt leerlingen logopedie aangeboden.

Taal doet meer: We hebben een samenwerking met de organisatie taal doet meer. Ze bieden allerlei activiteiten voor ouder en kinderen op het gebied van taal. Een bekend voorbeeld hiervan is de voorleesexpres.

Buurtteam Utrecht Overvecht: Voor mensen die een steuntje in de rug kunnen hebben met betrekking tot opvoeding, financien etc. kunt u altijd terecht bij het buurtteam.

Samenwerkingtsverband Utrecht: Het samenwerkingsverband helpt alle scholen in Utrecht met de ondersteuning van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Jeugdeducatie fonds: Vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien.

ABN AMRO. Voor educatieve uitjes.

Ik zoek een basisschool