Ouderbetrokkenheid

Op de Mattheusschool geloven wij dat school en ouders elkaar nodig hebben om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede communicatie tussen school en ouders bevordert het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen. We besteden dan ook veel aandacht aan het contact tussen de ouders en de school. Dat doen we onder andere met de volgende activiteiten:

  • Informatieochtend
  • Kennismakingsgesprek aan de start van het schooljaar waarin u uw kind mag voorstellen aan de leerkracht
  • 2x per jaar een rapportgesprek
  • 2x per jaar een tussentijdse evaluatie
  • Wekelijks ouderinloop op woensdagochtend waarbij diverse thema's besproken worden over onderwijs en opvoeding
  • Ouderraad
  • Informatie wordt veelal gedeeldĀ via Social schools
  • U bent altijd welkom voor een gesprek