Geen ouderbijdrage

De Mattheusschool vraagt sinds 2020 geen vrijwillige ouderbijdrage meer. Wij vinden dat iedere leerling gelijke kansen moet hebben om mee te doen aan alle activiteiten op school. Door samenwerkingen met externe partners aan te gaan kunnen wij educatieve uitjes bekostigen.