Missie en visie

De Mattheusschool heeft een maatschappelijke opdracht: kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers.  

Wij leggen daarvoor een fundament aan van kennis, vaardigheden en houdingen

Daarom is ons motto: Leren voor een mooie toekomst!